dilluns, 11 de març de 2013

QÜESTIONARI SOBRE LA BSO D' AVATARQÜESTIONARI SOBRE LA BSO D’AVATAR

11.     Compositor de la BSO. Ha  fet alguna BSO més ? Tota la BSO és original, o agafa música d’altres pel·lícules. De quines ?

22.     En aquesta pel·lícula trobem tres tipus de banda diferenciades. Quines són?

33.     Quins són els instruments que predominen a les músiques tribals i quin els la vida real ?

44.     Què és un leitmotiv ? Posa un exemple a la pel·lícula.

55.     Al començament de la pel·lícula, el protagonista fa de narrador durant uns 10’. Quin recurs musical utilitza ?

66.     Al final de la pel·lícula el protagonista, ja convertit en avatar és acompanyat per cordes i no per música tribal. Per què ?
77. Analitza aquesta BSO: Títol, instruments, tipus de banda sonora...
88.     Quan el protagonista fa el discurs  heroic, quin recurs musical utilitza ?

99.     A la BSO trobem en alguns moments música per cor. En quins moments ?  En quina altra pel·lícula s’utilitza aquest recurs ?

110.  Al final del film la música és tribal. Per què ?

VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada